Werkconferentie
10 november 2016

Programma

Het dagprogramma op 10 november duurt van negen tot half vijf en bestaat uit de volgende onderdelen:

 

Aftrap

Inspirerende opening door dagvoorzitter Guus Pol.

In dialoog over Duurzame Inzetbaarheid

We gaan direct aan de slag: onder begeleiding van Nederland-in-dialoog-gespreksleiders verkennen we het terrein van duurzame inzetbaarheid. Leuke bijkomstigheid: de conferentie vindt plaats in de landelijke Week van de Dialoog!


Keynote Spreker: Sibout Rolsma

Onze Keynote wordt verzorgd door Sibout Rolsma, HR manager bij Akzonobel in Delfzijl. Dit onderdeel van Akzonobel verkeerde een tijd in moeilijke economische omstandigheden, maar ze hebben de negatieve teneur weten om te zetten naar een nieuwe toekomst van groei.

Hoe neem je medewerkers mee in deze ontwikkeling van je organisatie? Samen met het management hebben ze alles op alles gezet om boventalligheid te voorkomen. Sibout neemt je mee op zijn reis van de afgelopen jaren.

 

- Lunch -

 

Workshops Good Practices

Er zijn al zoveel mooie voorbeelden in het Noorden!
Kies uit interactieve workshops van organisaties die op hun eigen-wijze invulling hebben gegeven aan duurzame inzetbaarheid.

1 Workshop Duurzame inzetbaarheid bij vakmannen van Actium, door Annet van Rossum

De vakmannen van woningcorporatie Actium volgden in 2016 een traject rondom het bewust worden en vergroten van hun duurzame inzetbaarheid. Samen gingen ze aan de slag met ontwikkelingen in werk, hun eigen werkverkenning en hun gezondheid. Dit leidde tot mooie gesprekken, weerstanden, inzichten, worstelingen, persoonlijk actieplannen en een vast thema op de agenda.

2 Workshop Pionieren in het UMCG, door Reina Heijs

Pionieren draait om het motto: doen is het nieuwe denken. Leidinggevenden uit het UMCG zijn samen aan de slag gegaan met thema's waarvan zij denken dat het anders kan. Vanuit het hart, over afdelingsgrenzen heen, zijn ze gaan experimenteren en uitproberen. Dat geeft veel energie én prachtige resultaten. 

3 Workshop Duurzame inzetbaarheid bij Volcontinu Bedrijf AVEBE - Pionieren met vitaliteit door Greetje Mulder en Gertjan van Dijk (RUG)

Medewerkers in de volcontinu dienst hebben deelgenomen aan onderzoek: ‘Vitaal op het werk én thuis’, in samenwerking met de faculteit Centrum voor Gedrag en Neurowetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek was een jaarprogramma en is gebaseerd op integrale aanpak van vier pijlers: voeding, beweging, slaap en stress. Medewerkers een duurzame gedragsverandering laten doormaken doordat we inzicht geven in gedrag. Mensen veranderen al doordat ze meedoen. De verbinding aangaan op het onderwerp door middel van een organische creatieve aanvliegroute. Vitaliteit van waarde maken door de zoektocht naar, waar raak je het individu.

4 Workshop Verder in gesprek met Sibout Rolsma

Praat verder door met keynote spreker Sibout over zijn ervaringen bij Akzonobel. Neem de tijd om te horen hoe hij zaken heeft aangepakt en wat heeft gewerkt (en wat niet). En laat hem meedenken in een vraagstuk uit jouw organisatie.

 

Samen aan de slag

René van Scheltinga laat je alle ideeën vanuit de dag omzetten naar een concreet prototype. Dit doen we via de methode van designthinking: een vorm van leren die het oplossen van problemen combineert met het hands-on maken en uitproberen van oplossingen.


Hoe nu verder?

Kies een vervolgroute en houd de ideeën (en het netwerk!) vanuit deze dag vast.

Na de werkconferentie bieden we drie vervolgroutes aan: de inspiratieroute, de dialoogroute en de actieroute. In een drietal vervolgbijeenkomsten maak je in kleine groepjes een verdiepingsslag. Uniek is dat deze vervolgroutes inclusief zijn! Zo ga je écht aan de slag met duurzame inzetbaarheid. 

 

Borrel

Na afloop van het programma kun je nog even napraten tijdens de borrel waarmee we de dag afsluiten.

 
beeld_pol-1.jpg
werkconferentie_oranje foto vierkant 460.jpg